โซลาร์เซลล์มีทั้งหมดกี่ระบบ แต่ละระบบแตกต่างกันอย่างไร ?

ตอนนี้หลายคนเริ่มมีความสนใจที่อยากจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟ เมื่อลองค้นหาข้อมูของแผงโซลาร์เซลล์กลับพบว่า ไม่ได้มีแค่เพียงระบบเดียวเท่านั้น

จึงเกิดความสับสนไม่รู้ว่า ถ้าจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านนั้น ควรจะติดตั้งระบบไหนดี ? และแต่ระบบมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง ? ระบบไหนที่ติดตั้งไปแล้วคุ้มค่ามากที่สุด ? ข้อสงสัยเหล่านี้จะหมดไป คุณจะได้พบกับคำตอบในบทความนี้ทั้งหมดอย่างละเอียด

ปัจจุบันนี้การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ระบบ ดังนี้

1. ระบบออนกริด (On Grid)

เป็นระบบที่ผสมผสานกันโดยใช้ทั้งไฟจากการไฟฟ้า และไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ระบบนี้จะเหมาะกับบ้านที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน ไม่มีแบตเตอรี่ในการเก็บไฟ เมื่อแผงโซล่าเซลล์ทำการรับพลังงานจากดวงอาทิตย์แล้ว จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้งานได้เลย

นอกจากนี้ยังสามารถขายพลังงานไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย (สำหรับไฟ 1 เฟส : ระบบไม่เกิน 5kW. และไฟ 3 เฟส : ระบบไม่เกิน 10 kW.) ในการขอติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบออนกริด เจ้าของบ้านจะต้องทำการขออนุญาตกับการไฟฟ้าเสียก่อน ระบบออนกริดเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหตุผลคืนทุนเร็ว ต้นทุนในการติดตั้งถูกกว่าระบบอื่น ๆ

2. ระบบออฟกริด (Off Grid)

เป็นระบบที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ระบบ Stand Aloneในการติดตั้งระบบนี้ สามารถติดตั้งได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปขออนุญาตจากการไฟฟ้า ระบบนี้มักจะเหมาะกับพื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่น บนดอยสูง พื้นที่ทุรกันดาร เป็นต้น

3. ระบบไฮบริด (Hybrid Grid)

ระบบนี้เป็นการผสมระหว่างระบบ Off Grid และ On Grid เข้าด้วยกัน มีการใช้พลังงานจากการไฟฟ้า และไฟที่เกิดจากแผงโซลาร์เซลล์พลังงานจะถูกกักเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่ ในเวลากลางคืนสามารถนำพลังงานไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้งานได้ ระบบไฮบริดเป็นระบบที่ไม่สามารถขายกระแสไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้

นอกจากนี้ในเรื่องของการติดตั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะว่าอุปกรณ์ในการจัดเก็บไฟ และผลิตพลังงานมีคุณภาพที่สูง ต้องใช้ระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน กว่าจะคุ้มค่าในการติดตั้ง จึงไม่นิยมนำไปติดตั้งตามบ้านพัก