การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ?

ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กัน ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ถึงสามารถรับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ แล้วแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เชื่อได้เลยว่าหลายคนอยากจะรู้อย่างแน่นอน

ส่วนประกอบของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 อุปกรณ์ด้วยกัน ดังนี้

แผงโซล่าเซลล์  (Solar Panel) : ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่รับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ สำหรับแผงโซล่าเซลล์จะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท สำหรับแผงโซล่าเซลล์แบบใช้สารกึ่งตัวนำซิลิคอน (Silicon Semiconductor) จะเป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีหน้าที่ในการดูดซับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) : เป็นอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ที่ได้รับจากแผงโซล่าเซลล์ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับเครื่องแปลงไฟฟ้า จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

  • แบบที่ใช้กับระบบสแตนอโลน (Stand-Alone System) จะใช้กับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบOff-grid หรือ แบบที่สำรองไฟฟ้าไว้ใน แบตเตอรี่
  • แบบระบบกริตไทน์ Inverter (Grid-Tied Inverter) ใช้กับระบบที่ทำงานสัมพันธ์กับการไฟฟ้า (ระบบออนกริต On-grid System) จะใช้กับการติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยระบบ On-grid

เครื่องควบคุมการชาร์จไฟฟ้า (Solar Charge Controller) : เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เข้าสู่แบตเตอรี่ เครื่องควบคุมการชาร์จไฟฟ้านี้ จะปรับความดันของกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับตัวแบตเตอรี่ที่เราต้องการจะจัดเก็บ อุปกรณ์ชิ้นนี้จะถูกติดตั้งอยู่ระหว่างแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ (Battery) : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ โดยเราจะต้องมีการอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับด้วย สำหรับแบตเตอรี่ในปัจจุบันอยู่มีหลายแบบหลายประเภท เราจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้แบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับงาน

อุปกรณ์ไฟฟ้า Dc/Ac : อุปกรณ์ไฟ้ฟ้าที่มีไว้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าตรง (DC) และ กระแสไฟฟ้าสลับ (AC) ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ด้วย เพื่อที่จะทำให้ระบบของแผงโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่