ติดตั้งระบบโซช่าเซลล์ โดยใช้ Microinverter Enphase จะช่วยประหยัดค่าแอร์ได้อย่างไร ?

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยใช้ Microinverter Enphase สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศที่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมากที่สุดในบ้าน

ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า Microinverter Enphase ทำงานอย่างไรและสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างไรบ้างเราไปดูกันเลย

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน

Microinverter ของ Enphase จะติดตั้งไว้ที่แต่ละแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งช่วยให้สามารถผลิตพลังงานได้สูงสุดจากแต่ละแผง ไม่ว่าจะมีแผงใดแผงหนึ่งถูกบดบังหรือไม่ได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผงอื่นๆ การทำงานในลักษณะนี้ช่วยให้ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผลิตพลังงานได้มากขึ้นโดยรวม

2. การลดค่าไฟฟ้าจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานที่ผลิตได้จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ในบ้านได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ต้องซื้อจากเครือข่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะในช่วงกลางวันเมื่อเครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนัก การใช้พลังงานที่ผลิตได้เองจะช่วยลดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการใช้เครื่องปรับอากาศ

3. การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพอากาศร้อน

ในสภาพอากาศที่ร้อน พลังงานแสงอาทิตย์จะมีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตพลังงานได้มากขึ้น Microinverter Enphase จะช่วยให้การผลิตพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีพลังงานเพียงพอสำหรับการใช้เครื่องปรับอากาศแม้ในช่วงที่มีการใช้พลังงานสูง

4. การจัดการพลังงานด้วย Enphase Enlighten

แพลตฟอร์ม Enphase Enlighten ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งานพลังงานในบ้านได้แบบเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงที่มีการผลิตพลังงานสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานจากเครือข่ายไฟฟ้า

5. การประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

แม้ว่าการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และ Microinverter Enphase อาจมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูง แต่การลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวจะทำให้การลงทุนนี้คุ้มค่าในที่สุด พลังงานที่ผลิตได้ฟรีจากแสงอาทิตย์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว ทำให้ผู้ใช้ประหยัดเงินได้มากยิ่งขึ้น

เครดิตภาพจาก : indiamart.com, Freepik.com, media.zenfs.com