โซล่าเซลล์เมื่อติดตั้งแล้ว จำเป็นต้องมีสายดินหรือไม่?

สายดินคืออะไร?

สายดิน คือ สายไฟที่เป็นตัวนำไฟฟ้า โดยจะต่อจากอุปกรณ์ไฟฟ้าลงมายังพื้นดิน เพื่อนำทางให้กระแสไฟที่รั่วหรือกระแสไฟฟ้าส่วนเกินไหลลงพื้นดิน โดยยึดหลักการเดินทางของไฟฟ้า ที่กระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดที่มีศักย์ทางไฟสูงไปยังที่ศักย์ไฟฟ้าต่ำ สายดินมีไว้เพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด เมื่อคุณไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเข้า 

ประโยชน์ของการติดตั้งสายดิน

สายดินเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยปกป้องคุณจากการโดนไฟดูด ในกรณีที่เกิดกระแสไฟรั่วไหล ด้วยการนำพากระแสไฟส่วนเกินลงไปยังพื้นดินแทนการไหลเข้าสู่ร่างกาย และยังช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อมีไฟเกิน เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดความเสียหาย การติดตั้งสายดินยังช่วยคงประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ดี แม้จะเกิดปัญหาไฟฟ้ากระชาก

หากไม่ได้ติดตั้งสายดินจะเกิดอะไรขึ้น?

หากไม่ได้ติดตั้งสายดินแล้วเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรขึ้นมา คุณอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าฟ้าดูดได้ โดยที่กระแสไฟฟ้าส่วนเกินจะวิ่งออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายของคุณ ทำให้คุณโดนไฟดูดจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ติดโซล่าเซลล์จำเป็นต้องมีสายดินหรือไม่?

การติดตั้งสายดินให้กับโซล่าเซลล์ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก การติดตั้งสายดินจะช่วยเซฟปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้น เวลาที่เจอกับสภาพอากาศแปรปรวน ทุกครั้งที่ฟ้าผ่าจะเกิดสนามแม่เหล็กที่ไปรบกวนแผงโซล่าเซลล์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านซึ่งอาจก่ออันตรายต่อผู้ใช้งานได้ ดังนั้น เมื่อเราติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แล้ว จึงต้องทำการติดตั้งสายดินเข้าไปด้วย

เครดิตภาพจาก : maxpower.com.pk, if-insurance.com, drdipakviradia.com