ทำไมพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้า ทำไมต้องใช้โซล่าเซลล์ไฮบริด Off Grid

ระบบโซล่าเซลล์ทั้งแบบไฮบริด และ Off Grid ต่างเป็นระบบที่มีแบตเตอรี่อยู่ในตัว ทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าได้ 24 ชั่วโมง หลายคนยังขาดความรู้เรื่องของระบบโซล่าเซลล์ ว่าสามารถใช้งานได้แค่เพียงช่วงเวลากลางวันเท่านั้น เพราะว่าการทำงานของระบบโซล่าเซลล์จะต้องใช้พลังงานของแสงอาทิตย์นั้นเอง

แต่ถ้าเรามาใช้ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดและ Off Grid เมื่อถึงเวลาช่วงกลางวัน ทั้ง 2 ระบบนี้ จะไปดึงพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมาใช้ ทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนได้ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ห่างไกล แถมยังเป็นระบบที่สะอาด ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โซล่าเซลล์ไฮบริด 

โซล่าเซลล์ไฮบริดเป็นโซล่าเซลล์แบบพิเศษ ที่จะดึงข้อดีของระบบ On Grid และ Off Grid มาใช้ อย่างตอนที่มีแสงอาทิตย์ก็จะทำงานแบบ On Grid ด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้า ขณะเดียวกันก็ทำการเก็บกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ เหมือนแบบ Off Grid เพื่อสำรองไฟฟ้าไปด้วย โดยจะดึงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้งานในตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ช่วยให้คุณได้ใช้ไฟฟรีทั้งกลางวันและกลางคืน

โซล่าเซลล์ Off Grid 

ระบบโซล่าเซลล์แบบที่ไม่ต้องพึ่งระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้า โดยโซล่าเซลล์ Off Grid จะทำงานด้วยการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้า แล้วเก็บพลังงานนั้นไว้ในแบตเตอรี่ จากนั้นจึงดึงพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่มาใช้

เครดิตภาพจาก : youtube.com/Aa0_sMtsxsQ, mechanicaljungle.com, justdial.com