แผงโซล่าเซลล์แบบ Half Cell Modules คืออะไร?

เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตมาจากซิลิกอน มีทั้งแบบผลึกเดียวและผลึกรวม แต่จะแตกต่างกันตรงที่เซลล์ภายในแผง ซึ่งทั่วๆไปเซลล์ที่อยู่ในแผงนั้นจะเป็นเซลล์เต็ม (Full Cell) แต่ Half-cut cells จะมีการตัดเซลล์เต็มนั้นออกเป็น 2 ส่วน คือ แผงเซลล์ด้านบน และ แผงเซลล์ด้านล่าง และจุดเชื่อมต่อกระแสไฟที่จะนำไปใช้งานอยู่บริเวณตรงกลางแผง 

จุดเชื่อมต่อกระแสไฟแบบ Full Cell และ Half-Cell ถูกตัดเป็น 2 ส่วนนั้นจะถูกนำมาเรียงกันในแผง และมีการต่อถึงกันแบบอนุกรม ทั้งแผงด้านบนและด้านล่าง การต่อระหว่างแผงนั้นจะมีการต่อถึงกันแบบขนานกัน

แผงเซลล์เต็มแบบดั้งเดิม (60 เซลล์) ทำด้วยเซลล์ 60 หรือ 72 เซลล์บนแผงทั้งหมด โมดูลครึ่งเซลล์จะเพิ่มจำนวนเซลล์เป็นสองเท่าเป็น 120 หรือ 144 เซลล์ต่อแผง แผงมีขนาดเท่ากับแผงเซลล์เต็ม แต่มีเซลล์เพิ่มขึ้นสองเท่า การเพิ่มจำนวนเซลล์เป็นสองเท่าเทคโนโลยีนี้ทำให้เกิดช่องทางมากขึ้นในการจัดเก็บผลิตพลังงานจากแสงแดดเพื่อส่งเข้าสู่อินเวอร์เตอร์

เครดิตภาพจาก : pveurope.eu, news.energysage.com, youtube.com/0qJQGWnrzts