ความร้อนมีผลทำให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้ดีจริงหรือไม่ ?

หนึ่งในความเชื่อกที่ผิดเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ ยังมีคนจำนวนมากคิดว่า ยิ่งมีความร้อนมากเท่าไร ระบบโซล่าเซลล์ที่เราทำการติดตั้งนั้นจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดี นี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเลย สำหรับระบบโซล่าเซลล์นั้นจะทำงานได้ดี จะต้องเกี่ยวข้องกับแสงแดดความเข้มข้นของแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนแต่อย่างใด

หากแผงโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานความร้อน หรืออุณหภูมิที่สูงจะมีผลเสีย ทำให้อายุของแผงโซล่าเซลล์เสื่อมสภาพรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราควรจะเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์มาก แต่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม

สำหรับทิศทางในการติดตั้งที่จะทำให้แผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์มากที่สุด ในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งหันไปทางด้านทิศใต้ เพราะเมืองไทยตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในการวางแผงนั้น จำเป็นต้องเอียงทำมุมกับพื้นดินหรือหลังคา ประมาณ 10-18 องศา

นอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทำให้แผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดี จะต้องขึ้นอยู่กับ เซลล์ หรือสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า สารเคมีที่อยู่ในแผงโซล่าเซลล์นั้นด้วย โดยเฉพาะแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากธาตุซิลิกอน แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากธาตุชนิดนี้นั้นสามารถรับค่าความเข้มของแสงได้ดี ต้นทุนในการผลิตแผงโซล่าเซลล์จากธาตุนี้ก็ค่อนข้างที่ต่ำกว่าชนิดอื่นๆและสามารถประหยัดงบได้หลายเท่า ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาอะไรอย่างมาก เพียงแค่ใช้น้ำเปล่าเช็ดล้างเท่านั้น