ทำไมเกษตรควรเลือกใช้ปั้มน้ำโซล่าเซลล์

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ถือเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยพี่น้องชาวเกษตรลดรายจ่ายเรื่องของค่าไฟ หรือค่าน้ำมันได้ดีที่สุด ด้วยตัวเครื่องปั้มน้ำแบบโซล่าเซลล์นั้น มีวิธีการใช้งานที่ง่าย โดยการนำปั๊มน้ำมาต่อกับวงจรและแผงโซล่าเซลล์ มีอินเวอร์เตอร์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะทำการปั๊มน้ำทำงานได้ทันที

9 ข้อดี ข้อดีของการใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

1.ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทนในการสร้างกระแสไฟ

2.ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องเพื่อให้เครื่องทำงาน จึงทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมัน

3.ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เป็นทางเลือกพลังงานทดแทนที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยมลพิษหรือของเสียลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง สิ่งแวดล้อมตรงบริเวณโดยรอบ

4.ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถใช้งานได้หลากหลาย จะนำไปใส่บนรถเข็นหรือรถลากในการสูบน้ำรดพืชผักการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่กว้างได้อย่างสะดวกสบาย

5.ปั๊มน้ำมันโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง25 ปี

6.ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เหมาะกับเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในการปลูกเพาะปลูก

7.ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ สามารถใช้ได้ทั้งน้ำบาดาล หรือหนองน้ำตื้น โดยให้เราเลือกใช้เครื่องปั้มน้ำที่มีกำลังแรงม้าให้เหมาะสมกับความลึกระดับน้ำ

8.ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับพื้นที่ห่างไกลการไฟฟ้า เพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลย แต่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทน

9.ไม่จำเป็นจะต้องใช้แค่เพียงการเกษตรเท่านั้น ยังสามารถใช้ในถิ่นทุรกันดาร ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้อีก

เครดิตภาพจาก : sc04.alicdn, i.ytimg.com