ช่วงเวลาที่ไม่มีแสงพระอาทิตย์แล้ว ระบบโซลาร์เซลล์ยังสามารถใช้งานได้อีกหรือไม่ ?

ระบบโซล่าเซลล์นั้น เป็นระบบที่ใช้พลังงานจากแสงแดดในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่ก็มีหลายคนเกิดความสงสัยว่า ถ้าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว เรายังสามารถใช้พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์ได้อีกหรือไม่ หรือว่าจะใช้ได้แค่เพียงตอนที่มีแสงแดดจากดวงอาทิตย์เท่านั้น

คำตอบ ถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์จะตกดินลาลับขอบฟ้าไปแล้ว เราก็ยังสามารถใช้พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์ได้อีก แต่ขึ้นอยู่กับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ของเรา ว่าติดตั้งระบบแบบไหน ถ้าหากติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้า  (Grid connected system) จะใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลาที่มีแสงงแดดจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ในช่วงเวลากลางคืนระบบจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า จากสายส่งของการไฟฟ้า

แต่ถ้าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบอิสระ (Stand-alone system) นี้เป็นระบบโซล่าเซลล์ ที่จะจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ในแบตเตอรี่ เมื่อไม่มีแสงแดดจากพระอาทิตย์ เรายังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากแบตเตอรี่ที่ได้ทำการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว