อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ คืออะไร ?

คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครคุ้นชื่อกับอุปกรณ์ชิ้นนี้เลย ทั้งที่มันเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในระบบโซล่าเซลล์ ถ้าขาดอุปกรณ์ชิ้นนี้ไป จะทำให้เราไม่สามารถใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ได้เลย ดังนั้นเราควรมาทำความรู้จักว่าอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ อุปกรณ์ชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของโซล่าเซลล์อย่างไร

ส่วนประกอบในการติดตั้งโซล่าเซลล์

ในการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้น จะมีอุปกรณ์หลัก ๆ อยู่ 2 อย่างด้วยกัน คือ แผงโซล่าเซลล์ และอินเวอร์เตอร์ ถ้ามีการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบ off grid หรือ hybrid ก็จะมีแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชิ้น สำหรับแบตเตอรี่จะมีหน้าที่ในการจัเก็บพลังงานไฟฟ้า

แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel) เป็นอุปกรณ์ที่รับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์นั้นจะเป็นกระแสตรง แต่เราจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันที ปกติแล้วในประเทศไทยจะใช้ไฟฟ้าแบบกระแสสลับ ตรงนี้เองที่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งเครื่องมือที่จะเปลี่ยนคือ อินเวอร์เตอร์ นั้นเอง

ดังนั้นอินเวอร์เตอร์ เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้า ที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้รับจากแผงโซล่าเซลล์ ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระสแสลับที่สามารถนำไปใช้ยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบ้าน หรือสำนักงาน