วิธีป้องกันไม่ให้ฟ้าผ่า แผงโซล่าเซลล์

การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ จำเป็นที่จะต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์ ถ้าวันใดที่มีแสงแดดจ้าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ก็จะมีปริมาณที่มาก แต่ถ้าวันใดไม่ค่อยมีแสงแดดพลังงานไฟฟ้าที่ได้ก็จะน้อยตามไปด้วย

บางวันอาจจะเจอสภาวะของอากาศที่ไม่มีแสงแดดเลย โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน สิ่งที่เรากังวลเป็นอย่างมากเมื่อฝนตก นั้นคืออากาศที่แปรปรวนแล้วเกิดฟ้าผ่า มีโอกาสที่แผงโซล่าเซลล์อาจจะได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าได้ ปัจจุบันบริษัทที่ทำการผลิตแผงโซล่าเซลล์ได้มีการสร้าง Inverter ที่สามารถป้องกันฟ้าผ่า

แต่บางคนอาจจะไม่ได้ติดตั้ง Inverter ที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า แต่ไม่ต้องกังวลเพราะเรามีวิธีป้องกัน ไม่ให้แผงโซล่าเซลล์ของเรา เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่า ดังนี้

  1. ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่อง Inverter และหยุดการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ ทันทีเมื่อมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นการถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่อง Inverter จะช่วยป้องกันไม่ให้แผงโซล่าเซลล์ได้รับความเสียหาย
  2. ทำการติดตั้งสายดินให้กับแผงโซล่าเซลล์ เมื่อเราทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เอาไว้ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เวลาที่เกิดฟ้าผ่าจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดจากฟ้าผ่านั้นมีผลกระทบต่อแผงโซล่าเซลล์ได้ ดังนั้นการติดตั้งสายดินจะช่วยป้องกันไม่ให้แผงโซล่าเซลล์ได้ผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กที่เกิดจากฟ้าผ่า

3. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection Device) แรงดันของไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่านั้น สามารถสร้างความเสียหายให้กับแผงโซล่าเซลล์ได้ เมื่อติดตั้งอุปกรณ์นี้จะช่วยลดแรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานสูง ให้กำลังไฟฟ้ามีพลังงานที่ลดน้อยลง จนไม่สามารถส้รางความเสียหายให้กับแผงโซล่าเซลล์ของเราได้