การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีข้อดี และข้อเสียอย่างไรบ้าง ?

อาคารที่พักอาศัย สำหนักงานต่าง ๆ ตอนนี้เริ่มมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กันมากขึ้น สำหรับแผงโซล่าเซลล์ถือได้ว่าเป็นระบบพลังงานไฟฟ้าทดแทนอย่างหนึ่ง ที่ช่วยทำให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างมาก ช่วยให้พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ แม้ว่ามันจะมีข้อดี แต่ใช้ว่าจะไม่มีข้อเสียเลย ในบทความนี้เราจะมาบอกถึงข้อดี และข้อเสียของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้คนที่มีความสนใจอยากจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้นำไปประกอบการตัดสินใจ ว่าจะติดตั้งดีหรือเปล่า

ข้อดีของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

  • เป็นระบบพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  • ระบบพลังงานที่ใช้อย่างไรก็ไม่มีวันหมด เพราะพลังงานนี้ใช้แสงแดดจากดวงอาทิตย์
  • เป็นแปล่งสร้างรายได้ให้กับเราอีกช่องทางหนึ่ง เพราะเราสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์กลับไปขายให้กับการไฟฟ้าได้
  • ช่วยให้เราเสียค่าไฟฟ้าน้อยลง มากถึง 30 – 70 % ขึ้นอยู่กับขนาดของแผงโซล่าเซลล์ที่เราทำการติดตั้ง
  • อายุการใช้งานยาวนานอย่างน้อยเกิน 20 ปี สูงสุด 25 ปี ถ้าเราคอยดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์อยู่ตลอดเวลา

ข้อเสียของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

  • การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้น ไม่สามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้ ต้องมีการช่างที่เชี่ยวชาญมาติดตั้งให้เท่านั้น และจะต้องมีวิศวะกรคอยควบคุมระหว่างการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้วย
  • พลังงานไฟฟ้าที่ได้ในแต่ละวันนั้นไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศในแต่ละวัน
  • สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉพาะช่วงกลางวันที่มีแสงแดดจากพระอาทิตย์เท่านั้น