ระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ไม่ถูกต้อง อะไรจะเกิดขึ้น?

หากระบบไมโครอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ไม่ถูกต้อง อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ และส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ต่อไปนี้เป็นผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมระหว่างไมโครอินเวอร์เตอร์และแผงโซลาร์เซลล์:

การเก็บเกี่ยวพลังงานที่ลดลง:

  • การเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวพลังงานลดลง ไมโครอินเวอร์เตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง หากการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง แผงบางแผงอาจไม่ทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้การผลิตพลังงานโดยรวมลดลง

เวลาหยุดทำงานของระบบ:

  • การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบหยุดทำงาน ไมโครอินเวอร์เตอร์อาจทำงานไม่ได้หรือปิดเครื่องหากไม่ได้เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักในการผลิตไฟฟ้า

อันตรายด้านความปลอดภัย:

  • การเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย การเดินสายไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาทางไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้จากไฟฟ้า

ความเสียหายของไมโครอินเวอร์เตอร์:

  • การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ไมโครอินเวอร์เตอร์เสียหายได้ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันไฟเกิน กระแสไฟเกิน หรือปัญหาทางไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการเดินสายไฟที่ไม่เหมาะสม ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เสียหายอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการเปลี่ยนและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ

การรับประกันเป็นโมฆะ:

  • การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องซึ่งนำไปสู่ความเสียหายหรือการทำงานผิดพลาดอาจทำให้การรับประกันจากผู้ผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์เป็นโมฆะ

เครดิตภาพจาก : hielscherelectrical.com.au, assets.bwbx.io, solarbright.com.au