ทำไมโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์จึงมีราคาที่สูงกว่าระบบโซล่าเซลล์แบบทั่วไป ?

ไมโครอินเวอร์เตอร์อาจมีราคาค่อนข้างแพงกว่าอินเวอร์เตอร์ประเภทอื่นๆ เช่น อินเวอร์เตอร์แบบสตริง ด้วยเหตุผลหลายประการ ต่อไปนี้เป็นปัจจัยบางประการที่ทำให้ไมโครอินเวอร์เตอร์มีราคาสูงขึ้น:

1.การเพิ่มประสิทธิภาพแผงส่วนบุคคล:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์ทำงานที่ระดับแผงแต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง การเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะรายนี้ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอินเวอร์เตอร์แบบรวมศูนย์ที่ทำงานในระดับสตริงหรืออาเรย์

2.ต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้น:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน รวมถึงอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไมโครโปรเซสเซอร์ และอินเทอร์เฟซการสื่อสาร คุณภาพและความทนทานของส่วนประกอบเหล่านี้มีส่วนทำให้ต้นทุนโดยรวมของไมโครอินเวอร์เตอร์

3.เทคโนโลยีขั้นสูง:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์มักจะรวมเอาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การติดตามจุดพลังงานสูงสุด (MPPT) สำหรับแต่ละแผง ซึ่งช่วยเพิ่มการเก็บเกี่ยวพลังงานได้สูงสุด การรวมคุณสมบัติดังกล่าวเข้าด้วยกันทำให้ต้นทุนของไมโครอินเวอร์เตอร์เพิ่มขึ้น

4.ความทนทานและป้องกันสภาพอากาศ:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์ต้องมีความทนทานและทนทานต่อสภาพอากาศเนื่องจากติดตั้งกลางแจ้ง การออกแบบและวัสดุที่ใช้ทำไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ทนทานต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความชื้น ความร้อน และการสัมผัสรังสียูวี มีส่วนทำให้เกิดต้นทุน

5.ความซับซ้อนในการติดตั้ง:

  • การติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวบนหรือใกล้กับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง สิ่งนี้สามารถเพิ่มความซับซ้อนในการติดตั้งเมื่อเทียบกับสตริงอินเวอร์เตอร์ ซึ่งโดยทั่วไปจะติดตั้งในตำแหน่งส่วนกลาง แรงงานและวัสดุเพิ่มเติมที่จำเป็นมีส่วนทำให้เกิดต้นทุนโดยรวม

6.คุณสมบัติการตรวจสอบและการสื่อสาร:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจสอบและการสื่อสารที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละแผงได้ การรวมคุณสมบัติเหล่านี้เข้าด้วยกันจะเพิ่มต้นทุนโดยรวมของระบบไมโครอินเวอร์เตอร์

7.ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่กว่าเมื่อเทียบกับอินเวอร์เตอร์แบบสตริงแบบดั้งเดิม ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและปรับปรุงเทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์มีส่วนทำให้ต้นทุนเริ่มต้นสูงขึ้น

แม้ว่าไมโครอินเวอร์เตอร์อาจมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่สูงกว่า แต่ก็มีข้อได้เปรียบ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพระดับแผง ความทนทานต่อแสงเงา และการตรวจสอบระบบที่ได้รับการปรับปรุง เมื่อเวลาผ่านไป ต้นทุนของไมโครอินเวอร์เตอร์อาจลดลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิตที่เพิ่มขึ้น และการแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ต้นทุนรวมของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่นอกเหนือจากต้นทุนอินเวอร์เตอร์ รวมถึงการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการประหยัดพลังงานในระยะยาว

เครดิตภาพจาก : mspectrum.com