ทำไมประเทศไทย จึงควรติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ ?

หลายคนที่กำลังสนใจอยากจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในตอนนี้ บริษัท หรือช่างที่มีความชำนาญส่วนใหญ่มักจะแนะนำ ให้เลือกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ หลายคนอาจจะเกิดคำถามว่า ทำไมต้องเลือกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ด้วย บทความนี้เรามีคำตอบมาให้

ประเทศไทยมีระดับพลังงานของแสงอาทิตย์ที่สูง :

ระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์นั้น เป็นระบบที่มีความสามารถในการปรับการทำงานของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงให้สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าออกมาได้มากกว่าระบบโซล่าเซลล์แบบอื่น ๆ

บรรเทาผลกระทบของการแรเงา:

บางพื้นที่ของประเทศไทย ที่มีภูมิอากาศเมฆปกคลุม หรือบางสถานที่มีเงาจากต้นไม้ปลกคลุมเยอะมาก ระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์เป็นระบบที่มีการทำงานแยกเป็นอิสระ หากมีแผงโซล่าเซลล์แผงหนึ่งแผงใดถูกเงาปกคลุม ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ แตกต่างจากระบบอื่น ๆ ถ้ามีแผงโซล่าเซลล์แผงหนึ่งแผงใดถูกเงาบดบัง จะไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เลย

การติดตั้งมีความยืดหยุ่น :

ระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่มีอยู่ได้ง่าย นอกจากนี้ระบบนี้มีความสามารถในการเพิ่มขนาดได้อย่างง่าย เมื่อมีความต้องการเพิ่มกำลังผลิตในภายหลัง

มีความทนทานที่ดี :

ระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ มีความทนทานที่ดีต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นความร้อน, ความชื้น, หรือสภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา

ระบบติดตั้งง่ายและมีความน่าเสถียร:

ระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์มีขนาดเล็กและเบา, ทำให้การติดตั้งเป็นไปได้อย่างง่าย นอกจากนี้, ความยืดหยุ่นในการติดตั้งทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งตามเงื่อนไขการติดตั้งที่มีอยู่

รัฐบาลของประเทศไทยให้การสนับสนุน :

รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน มีการช่วยเหลือทางด้านการเงิน ทำให้คนที่มีเงินทุนน้อย แต่มีความสนใจที่อยากจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ สามารถขอเงินสนับสนุนได้