ระบบป้องกันไฟกระชากของโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ คืออะไร ?

ระบบป้องกันไฟกระชากของโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter Surge Protection System) คือ ระบบป้องกันไฟกระชากที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่าหรือจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ บนหลังคา ไปยังแผงโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ ระบบนี้จะช่วยให้แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ บนหลังคาได้รับความเสียหายน้อยลง

ระบบป้องกันไฟกระชากของโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ ดังนี้

  • SPD (Surge Protection Device) เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ทำหน้าที่ดูดซับพลังงานไฟกระชากที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่าหรือจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ บนหลังคา
  • สายดิน (Earth Ground) เป็นสายที่ทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากไฟกระชากลงสู่พื้นดิน

ระบบป้องกันไฟกระชากของโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ ทำงานดังนี้

  • เมื่อเกิดไฟกระชากขึ้น สายไฟจากแผงโซล่าเซลล์จะส่งกระแสไฟฟ้าไฟกระชากไปยัง SPD
  • SPD จะทำหน้าที่ดูดซับพลังงานไฟกระชากไว้ไม่ให้ไหลไปยังแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ บนหลังคา
  • กระแสไฟฟ้าไฟกระชากจะไหลลงสู่พื้นดินผ่านสายดิน

ระบบป้องกันไฟกระชากของโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบโซล่าเซลล์ เนื่องจากจะช่วยป้องกันแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ บนหลังคาได้รับความเสียหายจากไฟกระชาก ซึ่งอาจทำให้ระบบโซล่าเซลล์หยุดทำงานหรือเสียหายหนักได้

การติดตั้งระบบป้องกันไฟกระชากของโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ ควรทำโดยช่างผู้ชำนาญการ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

g