แผงโซล่าเซลล์เมื่อทำการติดตั้งแล้ว จะสามารถใช้งานได้กี่ปี

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับที่อยู่อาศัย ที่สำคัญยังช่วยประหยัดรายจ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า

แต่ก็ยังคงมีคำถามคาใจสำหรับคนที่มีความสนใจ อยากจะติดตั้งแผงโซ่ล่าเซลล์นี้ว่า แผงโซล่าเซลล์ที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้นั้น มีอายุการใช้งานยาวนานกี่ปี ได้มีการทดสอบ และทำการวิจัยได้คำตอบว่า แผงโซล่าเซลล์นั้นจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากถึง 30 ปี

เมื่อเราเริ่มทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ปีแรกของการติดตั้งประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงไป 2.5 % เนื่องจากผลึกของแผงโซล่าเซลล์ต้องเจอกับสภาพอากาศที่แปรผันเยอะมาก หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 ไปจนถึงปีที่ 25 ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงไป 0.7 %

ตั้งแต่ปีที่ 25 ขึ้นไป ประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซล่าเซลล์จะลดลง ถึง 8 % เลยทีเดียว เมื่อแผงโซล่าเซลล์ครบอายุการใช้งาน เราจะต้องทำการเปลี่ยนแผงใหม่ทันที ไม่แนะนำให้ฝืนใช้แผงเก่า เพราะใช้ไปประสิทธิภาพจากทำงานก็ผลิตกระแสไฟได้ไม่ดีแล้ว หรืออาจจะผลิตไม่ได้อีกเลย