ไมโครอินเวอร์เตอร์มีความปลอดภัยสูงกว่าอินเวอร์เตอร์ทั่วไปอย่างไร ?

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) เป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผงโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไมโครอินเวอร์เตอร์มีความปลอดภัยกว่าอินเวอร์เตอร์ทั่วไป เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตและความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร

3 ปัจจัยที่ไมโครอินเวอร์เตอร์ มีความปลอดภัยกว่าอินเวอร์เตอร์ทั่วไป มีดังนี้

  • แรงดันไฟฟ้า DC ที่ต่ำกว่า

ระบบโซล่าเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า DC ที่ต่ำกว่าระบบโซล่าเซลล์ทั่วไป โดยทั่วไปแล้ว แผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงของระบบโซล่าเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์จะมีแรงดันไฟฟ้า DC ไม่เกิน 50 โวลต์ ในขณะที่แผงโซลาร์เซลล์ของระบบโซล่าเซลล์ทั่วไปจะมีแรงดันไฟฟ้า DC สูงกว่า 100 โวลต์ แรงดันไฟฟ้า DC ที่ต่ำกว่าช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายมนุษย์ได้น้อยลง

ตัวอย่างเช่น หากสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้า DC 100 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายมนุษย์ได้ประมาณ 0.006 แอมป์ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ แต่หากสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้า DC 50 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายมนุษย์ได้ประมาณ 0.003 แอมป์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตได้

  • การติดตั้งที่ปลอดภัยกว่า

ไมโครอินเวอร์เตอร์ของระบบโซล่าเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์ติดตั้งอยู่ด้านหลังของแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้สัมผัสกับความชื้นและฝุ่นละออง ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ อินเวอร์เตอร์ของระบบโซล่าเซลล์ทั่วไปมักติดตั้งอยู่บนหลังคาหรือบนพื้น ซึ่งอาจสัมผัสกับความชื้นฝุ่นละอองได้ง่ายกว่า

ความชื้นและฝุ่นละอองอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เนื่องจากความชื้นอาจทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพ และฝุ่นละอองอาจทำให้สายไฟสัมผัสกันโดยไม่ได้ตั้งใจ ไฟฟ้าลัดวงจรอาจทำให้เกิดความร้อนสูงและอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้ได้

  • ระบบความปลอดภัยในตัว

ไมโครอินเวอร์เตอร์ของระบบโซล่าเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บางรุ่นมีระบบความปลอดภัยในตัว เช่น

  • ระบบป้องกันการลัดวงจรจะตัดการทำงานเมื่อตรวจพบไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
  • ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดจะตัดการทำงานเมื่อตรวจพบกระแสไฟเกิน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย
  • ระบบป้องกันการโอเวอร์โวลต์จะตัดการทำงานเมื่อตรวจพบแรงดันไฟฟ้าเกิน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย

เครดิตภาพจาก : enphase.com, solarpowerworldonline.com