ระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้หรือไม่ ?

เราสามารถใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ได้ แต่แบตเตอรี่ที่เราจะใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า ต้องเป็นแบตเตอรี่โซล่าเซลล์โดยเฉพาะ ไม่สามารถใช้แบตเตอรี่รถยนต์ได้

ในการต่อระบบแผงโซล่าเซลล์เข้ากับแบตเตอรี่สำรองนั้น จะต้องใช้เทคนิคการต่อสายไฟแบบ AC โดยที่แบตเตอรี่เชื่อมต่อโดยตรงกับไฟ 240V AC ในแผงสวิตช์โดยใช้อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ AC

อย่างที่คุณเห็น เอาต์พุตของไมโครอินเวอร์เตอร์คือ 240V AC และอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่จะแปลง DC ของแบตเตอรี่เป็น 240V AC ดังนั้นทุกอย่างจึงทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

สำหรับแบตเตอรี่เก็บพลังงานสำรองสำหรับระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์นั้น ภายในแบตเตอรี่จะมีตัวกลางในการควบคุมประจุพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้ว ทำให้การติดตั้งไม่ได้ยุ่งยากเหมือนกับระบบอินเวอร์เตอร์แบบดั่งเดิม

เครดิตภาพจาก : support.solarquotes.com.au