บ้านที่ปลูกต้นไม้เยอะ ๆ ควรเลือกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบไหนดี

บ้านไหนที่มีร่มเงาจากต้นไม้เป็นจำนวนมาก การเลือกระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะระบบโซล่าเซลล์แต่ละแบบจะมีคุณสมบัติของการสร้างพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เหมือนกัน หากให้เราแนะนำระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ เป็นระบบที่เหมาะสมกับบ้านที่มีร่มเงาจากต้นไม้มากที่สุด

เพราะว่าระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์นั้น เป็นระบบที่อินเวอร์เตอร์แยกทำงานกันอย่างอิสระ หากแผงโซล่าเซลล์แผงหนึ่งแผงใดใดที่ถูกเงาของต้นไม้บดบัง แผงโซล่าเซลล์อื่น ๆ ที่ถูกแสงแดดก็ยังคงทำงานสร้างพลังงานไฟฟ้าได้เป็นปกติ

แต่ถ้าเราใช้ระบบโซล่าเซลล์แบบ สตริงอินเวอร์เตอร์ หรือ ระบบโซล่าเซลล์ออนกริด ทั้ง 2 รูปแบบนี้การทำงานของอินเวอร์เตอร์ไม่ได้แยกอิสระ หากแผงโซล่าเซลล์แผงหนึ่งแผงใดถูกเงาของต้นไม้บดบัง จะไม่สามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้เลย

เครดิตภาพจาก : energysage.com, solarreviews.com