Micro Inverters มีทั้งหมดกี่ประเภท ?

ไมโครอินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตโดยแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไมโครอินเวอร์เตอร์สามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 2 ประเภท โดยแบ่งตามลักษณะของกำลังไฟฟ้า ดังนี้

Single-phase Micro Inverter

Single-phase Micro Inverter เป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเฟสเดียว มักใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับที่อยู่อาศัย

Three-phase Micro Inverter

Three-phase Micro Inverter เป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบสามเฟส มักใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับเชิงพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม