ทำไมแผงโซล่าเซลล์ถึงเสื่อมสภาพ?

แผงโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างพลังงานไฟฟ้า ส่วนใหญ่แล้วโอกาสที่จะเกิดปัญหาค่อนข้างที่จะพบเจอได้น้อยอย่างมาก เพราะชิ้นส่วนของแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้มีการเคลื่อนไหว และวิธีการบำรุงรักษาก็ง่าย

การเสื่อมของแผงโซล่าเซลล์นั้นสาเหตุที่เกิดจากผู้ผลิตพบเจอได้น้อยอย่างมาก สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้แผงโซลาร์เซลล์เสื่อมสภาพ เกิดจากสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ความผันผวนของอุณหภูมิไปจนถึงความชื้นสูง ฝน พายุ ลมแรง และการกัดกร่อนจากเกลือในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และยังมีอีก 5 สาเหตุที่ส่งผลให้แผงโซล่าเซลล์ดัง

  1. LID – Light Induced Degradation – ทำให้ประสิทธิภาพของแผงลดลง 25% ถึง 0.7% ต่อปี
  2. PID – Potential Induced Degradation – ทำให้ประสิทธิภาพลดลงในระยะยาวเนื่องจากแรงดันไฟฟ้ารั่วไหล
  3. General Degradation – ความเสื่อมสภาพของแผงเนื่องจากน้ำและความชื้น
  4. LeTID – Light and elevated Temperature Induced Degradation – ทำให้ประสิทธิภาพของแผงลดลง 3%ถึง 6% ในทันทีเมื่อแผงเกิดความเสื่อมสภาพ
  5. Micro-cracks and hot spots – ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดรอยแตกขนาดเล็กในเซลล์แสงอาทิตย์