Solar Optimiser คืออุปกรณ์อะไร ?

เมื่อเราทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ String Inverter ปัญหาอย่างหนึ่งเลยที่จะต้องพบเจออย่างแน่นอน พลังงานการผลิตกระแสไฟฟ้าตก สาเหตุที่พลังงานตกมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย เช่น ท้องฟ้าไม่ปลอดโปร่ง มุมทิศทางในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น

จึงได้มีการผลิตอุปกรณ์ที่จะมาช่วยให้แผงโซล่าเซลล์ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อุปกรณ์ตัวนั้นก็คือ Solar Optimiser นั้นเอง เจ้าอุปกรณ์นี้มันอุปกรณ์ที่ทำให้การทำงานของแผ่นโซล่าเซลล์แต่ละแผ่นทำงานได้อย่างอิสระ

ปัจจุบัน Solar Optimiserนั้นมีหลายรูปแบบ โดยหลักจะทำหน้าที่เช็ค impedance (การวัดความต้านทานที่วงจรไฟฟ้ามีการต่อต้านต่อกระแสเมื่อมีการจ่ายแรงดัน) ก่อนที่ Bypass diodes จะทำงาน และ Optimizer จะทำหน้าที่เป็นทางลัด (bypass) ให้กระแสสามารถไหลไปยังแผ่นต่อไปได้

การติดตั้งเจ้าอุปกรณ์ Solar Optimiser จะติดตั้งอยู่ด้านหลังแผงโซล่าเซลล์ หากมีแผงหนึ่งแผงใดได้รับความเสียหาย เจ้าอุปกรณ์นี้จะทำการปรับแรงดันให้ได้ใกล้เคียงกับแผงอื่น ๆ ให้มากที่สุดทันที การเลือกซื้ออุปกรณ์ Solar Optimiser จะต้องสอดคล้องกับแผงโซล่าเซลล์ของเราด้วย ทั้งขนาดความดัน พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า

เครดิตภาพจาก : solarrepairservice.com.au, solaredge.com, .istanbulenergy.net