ทำไมกำลังไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ จึงไม่เท่ากับกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ

การผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์ เราจะได้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วจะถูกแปลงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยอินเวอร์เตอร์ มีหลายคนสงสัยว่าทำไมพลังงานไฟฟ้ารวมที่ได้มากจากแผงโซล่าเซลล์ ไม่เท่ากับกำลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ ถ้าเราติดแผงโซล่าเซลล์รวมกัน 20 kW ทำไมเราไม่เคยได้ไฟฟ้า 20 kW เลย หรือเรากำลังโดนผู้จำหน่ายแผงโซล่าเซลล์หลอกลวงอยู่ ?

เหตุผลที่กำลังไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จึงไม่เท่ากับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ?

ระบบโซล่าเซลล์ทุกๆ รูปแบบจะมีการศูนย์เสียพลังงาน (Loss) เนื่องจากอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์นั่นเอง นอกจากนี้พลังงานแสงแดดที่เข้ามาในแต่ละพื้นที่ หรือ มุมการหันก็ไม่เท่ากัน ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ พลังงานที่ศูนย์เสียในการแปลงไฟฟ้า DC เป็น AC ของอินเวอร์เตอร์, พลังงานศูนย์เสียในสาย DC, การศูนย์เสียเนื่องจากคุณสมบัติของแผ่นโซล่าเซลล์แต่ละแผงมีความแตกต่างกัน ทั้งหมดนี้ทำให้โดยทั่วไปไฟฟ้าที่ได้จากอินเวอร์เตอร์จะน้อยกว่ากำลังไฟฟ้ารวมของแผงโซล่าเซลล์อยู่ประมาณ 15 – 20% เสมอ

แผงโซล่าเซลล์ทุกแผงจะระบุกำลังการผลิตไฟฟ้าไว้ที่สภาวะมาตรฐาน (Standard Test Condition: STC) สภาวะดังกล่าวคือที่พลังงานแสงที่ตกกระทบ 1,000 วัตต์/ตร.ม สเปคตรัมของแสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass = 1.5) และ ที่อุณหภูมิ 25°C

เครดิตภาพจาก : sunterra.com.au/theenergymasters.org