แผงโซล่าเซลล์ ควรล้างบ่อยแค่ไหน ?

เราได้เรียนรู้วิธีการล้าง และประโยชน์ของการล้างแผงโซล่าเซลล์กันไปแล้ว ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง ระยะเวลาในการล้างแผงโซล่าเซลล์ว่าควรล้างบ่อยแค่ไหน เชื่อได้เลยว่านี้เป็นคำถามที่หลายคนอยากจะรู้เหมือนกัน

โดยส่วนมากโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ในประเทศไทยจะล้างแผง ปีละ 2-3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยว่าโดยรอบสถานที่มีฝุ่นเยอะแค่ไหน อย่างถ้าเป็นบ้านพักอาศัยก็อาจจะไม่มีปริมาณฝุ่นหนาแน่นเท่าไหร่นัก ซึ่งล้างแผงโซล่าเซลล์ 2-3 ครั้งต่อปีก็น่าจะเพียงพอแล้ว

แต่สำหรับ โซล่าเซลล์โรงงาน เช่น โรงสี โรงไม้หิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆ ก็อาจจะต้องล้างแผงถี่ขึ้นเป็น 2 เดือนต่อครั้ง หรือเดือนละครั้งเลยก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณฝุ่นในพื้นที่นั้นๆ