วิธีการเลือกซื้อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรา

ระบบโซล่าเซลล์ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีอยู่ด้วยกันหลายระบบ บางระบบสามารถนำพลังงานไฟฟ้าไปใช้ในตอนกลางคืนได้ แต่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บพลังงาน ดังนั้นการเลือกซื้อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ก็มีความจำเป็นอย่างมาก ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ว่าต้องดูอะไรบ้างจึงจะได้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

1. ดูขนาดความจุของแบตเตอรี่ที่ต้องการใช้งาน

ความจุที่เลือกมาจะต้องมีความเหมาะสมกับระบบไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ที่คุณมีอยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องประสิทธิภาพได้หากแบตเตอรี่โซล่าเซลล์มีความจุมากหรือน้อยเกินไป

2. ดูแรงดันของแบตเตอรี่

ข้อนี้สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้องมีแรงดันที่เหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาจากระบบโซล่าเซลล์ ไม่ว่าระบบโซล่าเซลล์จะเป็นแบบ 12, 24 หรือ 36 โวลต์ เพราะหากเลือกแบตเตอรี่ที่แรงดันน้อยหรือมากไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาการใช้งานได้ในภายหลัง

3. ดูอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์มีความจำเป็นที่จะต้องมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่มีการประกอบอย่างถูกต้อง จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากถึง 5-10 ปี ซึ่งมีความทนทานพอสมควร แต่ปัจจุบันได้มีแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ประเภทลิเธียมไอออนฟอสเฟตเป็นที่นิยมในการใช้งานมากที่สุด เพราะมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงาน มีความปลอดภัยและมีอายุการในการใช้งานมากกว่าแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ประเภทอื่น ๆ

เครดิตภาพจาก : youtube.com/watch?app=desktop&v=ph6ZCfwjaEA, indiamart.com, literoflightusa.org