ค่า STC และ NOCT บนแผงโซล่าเซลล์ คืออะไร ?

ข้อมูลสเปคของระบบโซล่าเซลล์ ถ้าเราสังเกตให้ดีไม่ว่าเราจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบไหนก็ตาม จะเห็นค่า STC และ NOCT อยู่เสมอ หลายคนก็ไม่รู้ว่าทั้ง 2 ค่า นี้มีความหมายว่าอย่างไร สำหรับค่า STC และ NOCT เป็นค่ามาตรฐานการทดสอบก่อนที่จะออกจำหน่าย โดยให้เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ซึ่ง


             STC = Standard Test Condition คือ การทดสอบแผงเซลล์เมื่อได้รับแสงความเข้ม (Irradiance) 1000 วัตต์ ต่อ 1 ตารางเมตร อุณหภูมิที่แผงโซล่าเซลล์ 25 องศาเซลเซียส แสงที่ผ่านชั้นบรรยายกาศ 1.5 เท่าของมวลอากาศ

            NOCT = Nominal Operating Cell Temperature คือ การทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ความเข้มแสง (Irradiance) 800 วัตต์ ต่อ 1 ตารางเมตร อุณหภูมิที่แผงโซล่าเซลล์เป็นอุณหภูมิปกติ แสงที่ผ่านชั้นบรรยายกาศ 1.5 เท่าของมวลอากาศ มีลมที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส พัดผ่านด้วยความเร็ว 1 เมตรต่อวินาที

ในการออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ทางบริษัทที่ติดตั้ง จะใช้ค่า STC ในการคำนวน