ทำความรู้จัก ฟลัดไลท์ โซล่าเซลล์ LED คืออะไร ?

ช่วงนี้กระแสของพลังงานโซล่าเซลล์กำลังบูมอย่างมาก เราจะพบเห็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีการใช้ระบบพลังงานของโซล่าเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก อย่างล่าสุดฟลัดไลท์โซล่าเซลล์ LED หลายคนสงสัยว่ามันคือะไร ?

สำหรับฟลัดไลท์ โซล่าเซลล์ LED คือ

โคมไฟส่องสว่างที่ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้เพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นที่กลางแจ้ง ระบบนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานได้

แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของโคมไฟนี้ ตัวแผงทำจากซิลิกอน ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับพลังงานแสงแดด แล้วถูกแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์นี้จะเชื่อมต่อกับตัวควบคุมการประจุ ซึ่งจะควบคุมปริมาณพลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ใช้เพื่อเก็บพลังงานที่สร้างขึ้นโดยแผงโซล่าเซลล์ ในระหว่างวัน แบตเตอรี่อาจเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดหรือลิเธียมไอออนก็ได้

ประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบไฟส่องสว่างและปริมาณพลังงานที่ต้องใช้จ่ายไฟให้กับโคมไฟ LED เป็นส่วนประกอบสุดท้ายของระบบ มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบแสงสว่างแบบดั้งเดิม ไฟ LED เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่และใช้พลังงานจากพลังงานที่เก็บไว้ในนั้น

เครดิตภาพจาก : islamiyyat.com