4 ไอเดียบรรเจิด ในการประยุกต์ใช้พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์

ปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตของคนเรานั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยวิวัฒนการของเทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้าไปอย่างมาก หนึ่งในเทคโนโลยีที่ต้องนี้มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ ก็คือระบบโซล่าเซลล์ เป็นระบบที่นำเอาพลังงานแสงแดดจากดวงอาทิตย์ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน รวมทั้งในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม มีการนำระบบโซล่าเซลล์ไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ มากมาย ในบทความนี้เราจะมายกตัวอย่างไอเดียบางอย่างของการนำระบบโซล่าเซลล์เข้าไปผสมผสานว่าจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

4 ไอเดียบรรเจิดของการประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ให้เกิดประโยชน์ มีดังนี้

1.ตู้อบความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การนำอาหารมาตากแดด ถือเป็นวิธีการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาอย่างช้านาน แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการคิดค้นวิธีการตากแดดอาหาร โดยใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถป้องกันพวกแมงต่าง ๆ เพื่อทำให้อาหารนั้นถูกสุขลักษณะ และมีความสะอาด โดยการใช้ตู้อบความร้อนจากพลังงานโซล่าเซลล์เข้ามาช่วยถือเป็นไอเดียการถนอมอาหารที่ดีอย่างมาก

2.เครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานโซล่าเซลล์

พื้นที่บางแห่งมีภูมิอากาศที่หนาว ตัวช่วยอย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากคงจะต้องยกให้กับเครื่องทำน้ำอุ่น เพื่อที่จะทำให้คนทั่วไปสามารถอาบน้ำได้ โดยไม่ต้องทนความหนาวเย็นจนเกินไป แต่การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เรามีค่าใช้จ่ายที่สูง จึงได้มีการประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เข้ามารวมกับเครื่องทำน้ำอุ่น จึงช่วยลดรายจ่ายค่าไฟไปได้มาก

3.มอเตอร์สร้างออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำต่าง ๆ

สำหรับผู้ทำประมง หรือทำการค้าเกี่ยวกับสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่ต้องมีการเลี้ยงในบ่อจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ด้วยการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ำ จึงได้มีการใช้ระบบโซล่าเซลล์เข้ามาช่วยในการทำให้มอเตอร์หมุนสร้างออกซิเจนภายในน้ำ การที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก

4.เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์

ในการทำเกษตรน้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างมาก หากขาดน้ำจะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายอย่างมาก การวางระบบน้ำที่ดีจึงช่วยให้ผลผลิตงอกงาม ขายได้กำไร ซึ่งหากจะทำให้ประหยัดรายจ่ายในการใช้พลังงานมาขับเคลื่อนระบบ การ ใช้แผงโซล่าเซลล์ มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง หรือการใช้น้ำมัน ก็เป็นทางเลือกที่ดีเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะสามารถใช้งานได้ตลอดวันแล้ว ยังมีต้นทุนที่ถูกมาก โดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้ในระยะยาว

เครดิตภาพจาก : youtube.com/watch?v=GPzj32G9uHA, vecteezy.com