โซล่าฟาร์ม (Solar Farm) คืออะไร ?

ระบบในการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมกใช้งานภายในโรงงานหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันที่ค่อนข้างมาก โดยมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่มาเรียงต่อกันบนผืนดิน (Solar on ground) หรือติดตั้งบนผืนน้ำ (Floating Solar) ก่อนที่จะมีการนำเอาแผงวงจรของโซล่าเซลล์ทั้งหมดนี้มาต่อพ่วงเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้โซล่าฟาร์มสามารถทำการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากเพียงพอต่อการนำมาใช้งานภายในอุตสาหกรรม หรือเพียงพอต่อการนำกระแสไฟฟ้าไปขายคืนเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

ความแตกต่างระหว่างโซล่าฟาร์มโรงงาน กับโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งตามบ้านพัก สำนักงานทั่วไป

ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ และปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่สามารถผลิตขึ้นได้ในแต่ละวัน โดยสำหรับแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งในบ้านส่วนใหญ่นั้นมักจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่และมีจำนวนที่ไม่มาก มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อวันน้อยกว่าโซล่าฟาร์มโรงงาน

ส่วนโซล่าฟาร์มเวลาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้น มักจะติดตั้งอยู่บนพื้นดินและพื้นน้ำ และสามารถทำการเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานเพื่อการช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ในปริมาณที่มากเท่าที่ต้องการ เพื่อช่วยให้โซล่าเซลล์โรงงานเหล่านี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากเพียงพอต่อการนำมาใช้งานในทุกภาคส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมได้นั่นเอง