รู้จัก 4 รูปแบบของการยึดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ส่วนใหญ่แล้วมักจะติดตั้งเอาไว้บนหลังคาของบ้านพัก หรือสำนักงาน โรงงานต่าง ๆ ซึ่งการที่จะวางแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคา จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ในการยึดแผงโซล่าเซลล์กับหลังคาเอาไว้ หากไม่มีอุปกรณ์ยึดมีโอกาสที่แผงโซล่าเซลล์ตกหล่นลงมาได้ บทความนี้เราจะมาบอกถึงรูปแบบของการยึดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ว่ามีรูปแบบใดบ้าง

4 รูปแบบการยึดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา

 1.แบบยึดจุดเดิม

เหมาะกับหลังคาที่มีการยึดสกูรเดิมอยู่แล้ว เช่น เมทชัลซีท กระเบื้องลอนเล็ก การติดตั้งนั้นจะใช้อุปกรณ์จับยึดแบบ L-Fleet

2.แบบหนีบติดลอน

เหมาะกับหลังคาประเภทเมทชัลซีท หรือหลังคาสำเร็จรูป การติดตั้งนั้นจะใช้อุปกรณ์ตัวยึดแบบ แคลมป์ยึด

3.แบบเจาะ

เหมาะกับหลังคาประเภทเมทชัลซีท กระเบื้องลอนเล็ก การติดตั้งนั้นจะใช้อุปกรณ์ตัวยึดแบบ L-Fleet บางครั้งอาจใช้อุปกรณ์ตัวยึดแบบ ขายึดหลังคา (Roof Tile kit) ในกระเบื้องลอนคู่

4.แบบสอดใต้หลังคา

เหมาะกับหลังคาประเภทซีแพ็ก เพราะตัวกระเบื้องจะไม่ยาวมาก ทำให้เราหาระยะของรางได้ง่าย การติดตั้งจะใช้อุปกรณ์ตัวยึดแบบ ขายึดหลังคา (Roof Tile kit)