MPPT ของไมโครอินเวอร์เตอร์ ดีกว่าอินเวอร์เตอร์แบบอื่นอย่างไร ?

MPPT ย่อมาจากคำว่า Maximum Power Point Tracking คือ ฟังก์ชั่นการทำงานอย่างหนึ่งของ Inverter ซึ่งจะทำการปรับเปลี่ยนระดับการดึงแรงดันไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อหาระดับแรงดันไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์จะจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด และทำงานที่ระดับแรงดันนั้น อย่างไรก็ดีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผง จะมีระดับแรงดันที่จ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เท่ากัน

จึงส่งผลให้ระบบแบบดั้งเดิมซึ่งจะต่อกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตั้งแต่ 10 แผงขึ้นไป ไม่สามารถจะดึงกำลังไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละแผงได้ จะทำได้เพียงดึงกำลังไฟฟ้าในอัตราที่เท่ากันจากแผงเซลล์ที่มีค่า MPPT ต่ำสุดเท่านั้น ต่างจากระบบ Micro Inverter ที่สามารถดึงกำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผงได้โดยไม่มีการสูญเสียเลย

สรุปง่าย ๆ เมื่อเราทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยใช้ ระบบ Micro Inverter จะทำให้ให้เราได้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์มากกว่าอินเวอร์เตอร์แบบอื่น