การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนทาวน์เฮ้าส์ มีโอกาสพบความผิดพลาดอะไรบ้าง

หลายคนที่รู้ว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สามารถติดตั้งบนทาวน์เฮ้าส์ได้ ก็มีความสนใจเป็นจำนวนมาก บทความก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงข้อดีของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนทาวน์เฮ้าส์ไปแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่ผู้ติดตั้งเองอาจจะต้องเจอเวลาที่จะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนทาวน์เฮ้าส์ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อนำไปตัดสินใจว่าควรจะติดตั้งหรือไม่

5 ปัญหาที่อาจจะพบเจอเมื่อทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนทาวน์เฮ้าส์ มีดังนี้

1.ต้นทุนสำหรับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ มีราคาที่แพงกว่าระบบไฟฟ้าทั่วไป การซื้อและติดตั้งอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ รวมถึงการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมาก ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับบางคนที่มีเงินทุนไม่มากนัก

2.ระบบไฟฟ้าท้องถิ่นบางท้องที่ อาจมีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ากับระบบหลัก ซึ่งอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับปรุงหรือการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

3.โซล่าเซลล์ต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง ซึ่งบางทีบ้านทาวน์เฮ้าส์อาจมีพื้นที่จำกัดไม่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในปริมาณที่เพียงพอ

4.ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับ ในบางพื้นที่หรือสภาวะที่มีการกั้นแสง เช่น ตึกสูงหรือต้นไม้ที่ส่งเงาลงบนแผงโซล่าเซลล์อาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง

5.แผงโซล่าเซลล์ต้องการการบำรุงรักษาเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทดแทนอุปกรณ์หรือซ่อมแซมในกรณีที่เกิดความเสียหาย