ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง Inverter และ Microinverter

Inverter และ Microinverter ถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์ เป็นตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว ความแตกต่างของ Inverter กับ Microinverter มีดังนี้

Inverter : มีขนาดที่หลากหลาย ตามแต่การออกแบบซึ่งเหมาะกับการติดตั้งแบบ Rooftop มากที่สุดในปัจจุบัน

ข้อดี

 • เหมาะกับการทำงานกับระบบโซลาร์เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้มีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง
 • Inverter มีราคาที่ถูกกว่า Microinverter
 • มีการบำรุงรักษาที่ง่ายและไม่ต้องการความรู้ทางเทคนิคมากนัก
 • Inverter สามารถควบคุมการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ได้ง่าย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบ้านอัจฉริยะหรืออุปกรณ์อื่นๆได้
 • Inverter มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีอาการเสียหายน้อยกว่า Microinverter โดยทั่วไปอายุการใช้งานของ Inverter อยู่ที่ 10-20 ปี

ข้อเสีย

 • การทำงานของทั้งระบบจะขึ้นอยู่กับแผงโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับ Inverter โดยตรง ซึ่งหากมีแผนกใดเกิดปัญหา จะทำให้ระบบเพียงหยุดทำงานได้ทั้งหมด
 • Inverter มีขนาดใหญ่ การติดตั้งค่อนข้างที่จะซับซ้อน และต้องติดตั้งในตำแหน่งเดียวกันกับแผงโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ Inverter ยังต้องมี Combiner Box และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ทำให้การติดตั้งทำได้ยากและมีความซับซ้อน
 • Inverter มีโอกาสสูญเสียพลังงานสูงกว่า Microinverter เนื่องจากการเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์ไปยัง Inverter หรือ Combiner Box อาจทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน

Microinverter : มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งก็จะทำให้ไฟฟ้าที่ออกจากแผงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) นิยมเลือกใช้กับระบบที่มีกำลังการผลิตไม่มาก

ข้อดี

 • มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาแผงโซล่าเซลล์เชื่อมต่อกับ Inverter โดยตรง
 • มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความสามารถในการตรวจจับและควบคุมแต่ละแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบได้
 • Microinverter มีขนาดเล็กและสามารถติดตั้งได้ทีละแผง ทำให้การติดตั้งง่ายและยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ไม่มีการเกิดอุณหภูมิสูง เนื่องจาก Microinverter ติดตั้งบนแผงโซล่าเซลล์ จึงไม่มีการส่งพลังงานไฟฟ้าในระยะทางไกล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุณหภูมิสูงในระบบได้

ข้อเสีย

 • ราคาแพงกว่า Inverter
 • ไม่เหมาะกับการใช้งานที่มีแผงโซล่าเซลล์จำนวนมาก

เครดิตภาพจาก : solarreviews.com, gosolarquotes.com.au, bigwitenergy.com