ระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ มีอัตราการทำงานล้มเหลวบ่อยแค่ไหน?

โซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์นั้น มีการทดสอบแล้วว่าอัตราการทำงานล้มเหลวประมาณ 1 % เท่านั้นเองที่จะเกิดขึ้น หากนำไปเทียบกับระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้อินเวอร์เตอร์แบบทั่วไป ที่จะมีอัตราความล้มเหลวในการทำงานที่ค่อนข้างสูง

ส่วนปัยจัยที่ทำให้โซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์มีการทำงานที่ล้มเหลว มีดังนี้

การสัมผัสน้ำ : การสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครอินเวอร์เตอร์ได้รับการปิดผนึกและติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันน้ำเข้า

ความเสียหายทางกายภาพ : ผลกระทบทางกล เช่น จากวัตถุที่หล่นลงมา เศษซาก หรือการจัดการที่ไม่เหมาะสมระหว่างการติดตั้งหรือการบำรุงรักษา อาจทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพต่อไมโครอินเวอร์เตอร์ได้

แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งที่ไม่ดี : การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเดินสายไฟที่ไม่เหมาะสม การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต อาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพและความเสียหายได้

ส่วนประกอบที่เข้ากันไม่ได้ : การใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์กับแผงโซลาร์เซลล์หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบที่ไม่เข้ากันอาจส่งผลให้ไมโครอินเวอร์เตอร์เสียหายไม่สามารถทำงานได้

อายุและการสึกหรอ : เช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไมโครอินเวอร์เตอร์มีอายุการใช้งานที่จำกัด เมื่อเวลาผ่านไป ส่วนประกอบภายในอาจลดลงหรือล้มเหลว ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงหรือล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

ข้อบกพร่องในการผลิต : ความบกพร่องที่เกิดจากการผลิต ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ไม่ได้คุณภาพย่อมที่จะส่งผลต่อการทำงาน

สภาพแวดล้อม : สภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น การสัมผัสกับอากาศเค็มในพื้นที่ชายฝั่งทะเล สามารถเร่งการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และนำไปสู่ความเสียหายได้

ความเสียหายจากสัตว์ฟันแทะหรือแมลง : สัตว์รบกวน เช่น สัตว์ฟันแทะหรือแมลงอาจทำให้เกิดความเสียหายได้โดยการทำรังหรือเคี้ยวผ่านสายไฟและส่วนประกอบอื่นๆ