ดูแลแผงโซล่าเซลล์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มาก

การดูแลแผงโซล่าเซลล์หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เป็นเรื่องที่คุณไม่ควรละเลยโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นแล้ว จะทำให้แผงโซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเรา ได้ในปริมาณที่เราต้องการ สำหรับวิธีการดูแลแผงโซล่าเซลล์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มาก มีดังนี้

  • ระวังไม่ให้มีใบไม้ หรือสิ่งกีดขวางมาบังแผงโซล่าเซลล์ เพราะถ้าหากปล่อยให้มีสิ่งกีดขวางมาบังแผงโซล่าเซลล์ จะทำให้โซล่าเซลล์อาจหยุดทำงานได้ โดยเฉพาะ Solar Cell แบบ Full Cell ที่จะหยุดการทำงานทันที แต่ถึงแม้ว่าจะเป็น Solar Cell แบบ Half Cell ที่ถึงแม้จะถูกบดบังโซล่าเซลล์ก็ยังทำงานอยู่ แต่ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าก็จะลดลงตามส่วนที่ถูกบดบังไปด้วย
  • ะวังไม่ให้โซล่าเซลล์มีรอยแตก เพราะถ้าเกิดแผงโซล่าเซลล์มีรอยแตกขึ้นมา ประสิทธิภาพของการทำงานลดลงอย่างแน่นอน ควรเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ที่แตกหรือชำรุดทันที เพราะไม่อย่างนั้นอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร อาจทำให้แผงไหม้ได้