Microinverter Enphase ทำงานเสียงดังหรือไม่?

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมคือ ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Microinverter) ซึ่ง Enphase เป็นผู้นำในด้านนี้ หลายคนที่สนใจติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์อาจมีคำถามเกี่ยวกับไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยคือ “ไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase ทำงานเสียงดังหรือไม่?”

เสียงจากการทำงานของไมโครอินเวอร์เตอร์

ไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase ออกแบบมาเพื่อทำงานเงียบมาก ซึ่งหมายความว่าในสภาวะการทำงานปกติ ไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase จะไม่สร้างเสียงดังที่สามารถรบกวนหรือเป็นที่สังเกตได้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเสียง

  1. การออกแบบและเทคโนโลยี: Enphase ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบไมโครอินเวอร์เตอร์ ทำให้การทำงานเงียบและมีประสิทธิภาพ
  2. การระบายความร้อน: การระบายความร้อนของไมโครอินเวอร์เตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการลดเสียง Enphase ใช้การระบายความร้อนแบบ passive ซึ่งไม่มีพัดลมเคลื่อนไหว ทำให้ไม่มีเสียงพัดลมหรือเสียงรบกวนจากการหมุน
  3. การติดตั้ง: การติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์ใกล้กับแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ช่วยลดการรับรู้เสียง เนื่องจากตำแหน่งติดตั้งห่างไกลจากบริเวณที่อยู่อาศัย

ข้อดีของการทำงานเงียบ

  1. ความสะดวกสบาย: การทำงานที่เงียบของไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase ทำให้ไม่มีเสียงรบกวนที่อาจสร้างความไม่สะดวกในบ้าน
  2. ไม่มีการรบกวน: ไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase ไม่สร้างเสียงที่อาจรบกวนเพื่อนบ้านหรือสภาพแวดล้อมรอบข้าง
  3. บำรุงรักษาง่าย: เนื่องจากไม่มีพัดลมเคลื่อนไหว จึงไม่ต้องการการบำรุงรักษาและไม่มีเสียงพัดลมที่เสื่อมสภาพตามเวลา

เครดิตภาพ : depositphotos.com, superfffmk.life