ไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase ใช้งานกับแผงโซลาร์แบรนด์ไหนได้บ้าง?

ไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase สามารถใช้งานกับแผงโซลาร์เซลล์หลากหลายแบรนด์ โดยไม่คำนึงถึงยี่ห้อ แต่จำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิค ของแผงโซลาร์เซลล์ให้สอดคล้องกับไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase ดังนี้:

1. กำลังไฟฟ้า:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase แต่ละรุ่นรองรับแผงโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงสุด ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ต้องเลือกไมโครอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้ามากกว่าหรือเท่ากับ กำลังไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ ตัวอย่างเช่น ไมโครอินเวอร์เตอร์ IQ7-60-2-INT รองรับแผงโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงสุด 60 วัตต์

2. แรงดันไฟฟ้า:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase ทุกรุ่นรองรับระบบไฟฟ้าแบบ** 1 เฟส 220 โวลต์** ผู้ใช้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่เลือกรองรับระบบไฟฟ้าแบบเดียวกัน

3. ประสิทธิภาพการทำงาน:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase แต่ละรุ่นมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ควรเลือกไมโครอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน

4. ขนาด:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase แต่ละรุ่นมีขนาด ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครอินเวอร์เตอร์มีขนาดพอดีกับพื้นที่ ที่จะติดตั้ง

5. การรับรอง:

  • ผู้ใช้ควรเลือกไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase ที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า ในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ Enphase มีรายการแผงโซลาร์เซลล์ที่ผ่านการรับรอง ให้ใช้งานร่วมกับไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายชื่อฉบับล่าสุดได้ที่: https://enphase.com/support/installers หรือ https://onkritpower.com/